Mer slöjdglädje i livet

Prenumerera!

Vill du läsa Hemslöjd till kaffet? Eller digitalt när du är i verkstaden? Välj den prenumeration som passar dig bäst!

Billigare pris för studenter och medlemmar i hemslöjdsföreningar. Du kan också teckna en förmånlig tvåårsprenumeration eller välja att bara läsa Hemslöjd digitalt! Det innebär en löpande prenumeration med kort uppsägningstid. Passar till exempel dig som bor utomlands och vill slippa postens dyra porto.
Läs mer och teckna en prenumeration här!

Hemslöjd åsikt

Lappa och laga med Hemslöjd

Följ @hemslojd på Instagram