Blogg / Handarbetaren

Inget hantverk är en ö

29 januari 2015
Inget hantverk är en ö

En kofta är aldrig bara en kofta. En kofta har kanske stickats av någon och den kanske värmer någon. Eller så värmer den inte någon utan ligger på en hylla i ett skåp. Ett skåp är aldrig bara ett skåp. Ett skåp är kanske snickrat av någon och har koftor liggandes på hyllorna. Eller så har det inte koftor på hyllorna utan står tomt i ett hus. Ett hus är aldrig bara ett hus. Ett hus är byggt av någon och kanske bor det någon i det.

En sats ur Wittgensteins Tractatus, nummer 2.013 går så här: Varje ting befinner sig på sätt och vis i ett rum av möjliga sakförhållanden. Detta rum kan jag föreställa mig som tomt. Däremot kan jag inte föreställa mig tinget utan rummet.

Man måste alltid förhålla sig till något. Rummet är per definition en begränsning. En begränsning är inte negativ, som i hämmande. En begränsning är en rumslighet som är beskriven. En begränsning är att ta hänsyn till.

Hantverk definieras av att förhålla sig till förutsättningarna. Plats, material, situation etc. Man kan inte föreställa sig tinget utan rummet, objektet utan relationer. Det leder ingenstans att fokusera på enskilt objekt eller enskild individ. Hantverket är automatiskt relationsbundet. Inget hantverk är en ö.

embrodery

someone embroidered these beautiful embroideries on my bonnet

A cardigan is never just a cardigan. A cardigan has perhaps been knitted by someone and it might keep someone warm. Or it is not keeping someone warm  and it lays on a shelf in a cabinet. A cabinet is never just a cabinet. A cabinet is perhaps carpented by someone and cardigans are lying on the shelves. Or it has no cardigans on the shelves and stands empty in a house. A house is not just a house. A house is built by someone, and maybe someone lives in it.

One of the propositions in Wittgenstein’s Tractatus (number 2.013) goes like this: Each thing is, as it were, in a space of possible states of affairs. This space I can imagine empty, but I cannot imagine the thing without the space.
One must always relate to something. The room is by definition a limitation. A limit is not negative as in inhibitory. A boundary is a space described. A limit is to consider.
Crafts defined to relate to conditions. Location, materials, situation, etc. One can not imagine the object without the room, the thing without relationships. It leads nowhere to focus on the individual object or the individual. The craftsmanship is automatically full of relationships. No craft is an island.

29 januari 2015
Blogg / Handarbetaren

Från gräs till garn

9 november 2020
Från gräs till garn

9 november 2020
Blogg / Handarbetaren

Från blomma till tråd

3 november 2020
Från blomma till tråd

Det blev ett garn av de där blommorna, eller ja, av blommornas stjälkar, tillslut. Här står en bråka jämte en täljhäst. De är som olika typer av fibermaskiner. I en arbetar man med mjuka fibrer och i den andra arbetar med hårda.

3 november 2020
Blogg / Handarbetaren

Tvåhundra år senare

17 oktober 2020
Tvåhundra år senare

Och fortfarande duglig. Den här skärbrädan fick följa med hem från fäboden. 1819 står det på baksidan och den är fortfarande fin tycker jag. Inte så speciell, men bra.

17 oktober 2020

Vill du läsa fler artiklar om slöjd?

Prenumerera så får du tillgång till hela vår sajt.
Prenumerera

Gör det själv

Hemslöjd åsikt

Lappa och laga med Hemslöjd

Följ @hemslojd på Instagram

Låt oss inspirera dig!

Få Hemslöjds digitala nyhetsbrev gratis i din mailbox.
Jag godkänner att Hemslöjd sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Här kan du läsa vår integritetspolicy