Blogg / Handarbetaren

Pattern for a pair of twined knitted gloves

9 april 2015
Pattern for a pair of twined knitted gloves

woolglovestwinedknitted
Mönster till tvåändsstickade fingervantar

Stickor: strumpstickor nr2

Garn: tvåtrådigt ullgarn

 

Uppläggning, kant:

Lägg upp 100 m

Sticka fram och tillbaka räta maskor (så det blir varannan avig och rät på rätsidan) i 6 v. Sticka ihop på 4 strumpstickor.

Mät på handen hela tiden och justera antal maskor och varv.

 

Krage:

3 räta v

2 kedjevarv (varv med krokmaskor)

3 räta v

2 kedjevarv

Följande varv börjar rutmönstret:

*1 krokmaska (tre maskor) 7 räta * upprepa varvet ut men minska 1 rät m vid någon av de 7 räta maskorna. Sticka lika varv och minska 1 m/varv på de räta delarna så att det till sista är  *1 krokmaska, 6 räta*

2 kedjevarv

*1 krokmaska 6 räta * upprepa varvet ut men minska 1 rät m vid någon av de 6 räta maskorna. Sticka lika varv och minska 1 m/varv på de räta delarna så att det till sista är  *1 krokmaska, 5 räta*

2 kedjevarv

osv

fortsätt så till mönstret är *1 krokmaska, 3 räta* Då har varvet 60 maskor.

Avsluta med 2 kedjevarv.

(alternativ: gör de räta delarna ovanför krokmaskdelarna vartannat parti så blir det mer rutigt.)

striped plaid

Hand:

Sticka 3 v utan minskning/ökning. Låta maskorna vara räta förutom på handryggen där de ska vara *1 krokmaska , 3 räta* (randigt, 6 st ”ränder”)

 

Öka för tummen. Höger vante: öka i 2:a m på 3:e stickan. Vänster vante: öka i näst sista m på 2:a stickan. Öka 16 ggr. Alltså 16 varv.
3 räta v utan ökning.
För höger vante: Sticka 1 m på 3:e stickan och lägg följande 26 m på en tråd.
Lägg upp 10 m i tumgreppet och slätsticka 30 v efter mönstret.

Fingrar:
sticka upp till lillfingret börjar. sätt de yttersta på tråd. Lägg upp 4 nya m mellan lillfingret och pekfingret.

Sticka 4 v till innan uppdelning av pekfinger, långfinger och ring finger. Lägg upp 4 nya m mellan ring- och långfinger. Lägg upp 4 nya m mellan lång- och pekfinger.

Sticka fingrarna, plocka upp de ny maskorna som lagts upp mellan fingrarna.

tot maskor lillfinger: 18, 1 rand på ryggen av fingret.

tot maskor ringfinger: 22, 1 rand

tot maskor långfinger: 25, 1 rand

tot maskor pekfinger: 25, 2 ränder

Sticka fingrarna upp till där nageln slutar. Sticka 1 rätt v. Sedan 2 m tills, 2 v.
Fäst.

Tummen:
(har ingen rand på ryggen)

Plocka upp 10 m i tumgreppet.
Sticka 1 v.
Minska 1 m i tumgreppet i 10 v.
Sticka upp till där nageln slutar.
Slätsticka ihop maskorna 2 och 2 till ca 4 m återstår.
Fäst.

 

Tutorials på hur man tvåändsstickar och gör de olika sorters maskorna finns på min youtubekanal.

 

twined knitted

Twined knitted finger gloves

Needles: double pointed needles No.2

Yarn: wool yarn w 2 threads

Try it on the hand throught knitting and adjust numbers sts and rows

 

Cast on, border: Post 100m

Knit back and forth Purl (so it becomes every other inside out and straight knit on the right side) in 6 rounds. Put the stitsches on 4 double pointed needles.

 

3 rows

2 ”kedjevarv” (rows of  krokmaskor)

3 rows

2 ”kedjevarv ”

At the following row the pattern starts:

1 ”krokmaska” (three stitches) 7 sts * repeat through row but decrease 1 st at any of the 7-knitted parts.

knit like this and reduce 1st/row so that it’s finally is a row with

1”krokmaska”, 6 k * 2 kedjevarv * 1 ”krokmaska”, 6 k *

2 kedjevarv

1 ”krokmaska” (three stitches) 6 sts * repeat through row but decrease 1 st at any of the 6-knitted parts.

knit like this and reduce 1st/row so that it’s finally is a row with

1”krokmaska”, 5 k * 2 kedjevarv * 1 ”krokmaska”, 5 k *

2 kedjevarv

etc

Continue until pattern is * 1”krokmaska”, 3 k * tot 60 stitches on the needles. Finish with 2 kedjevarv. (Optional: Do they knitted parts above the krokvarv parts every other part and it becomes more checkered.)

 

 

Hand:

Knit 3 rows without any decrease / increase.

Lazy meshes should be straight except the back of the hand where they’ll be * 1 krokmaska, 3 k * (6 ”stripes” on the back)

Increase for thumb.:

Right glove: Increase in 2nd st on the 3rd needle.

Left glove: Increase in the second last st on the 2nd needle.

Increase 16 times. (16 rows. )

3 rows without increase

Right glove: Knit 1 st on 3rd needle and put the following 26 sts on a thread.

Add 10 sts in the thumb grip and knit 30 rows to pattern. Decrease 10 sts in the thumb grip 1 /row the first 10 rows.

 

 

Fingers:

knit to where the little finger starts. Put the outer 15 sts on a thread. Cast on 4 new sts between the little finger and ring finger. Knit 4 rows until before the breakdown of the index finger, middle finger and ring finger. Cast on four sts between the ring and middle finger. Cast on four sts between long and index finger.

Knit fingers, pick up sts that are inbetween fingers.

tot sts little finger: 18, 1 stripe on the back of the finger.

Tot sts ring finger: 22, 1 stripe

tot sts middle finger: 25, 1 stripe

tot sts index finger: 25, 2 stripes

Knit your fingers up to where the nail ends. K 1 row. Then 2m cash registers, 2 rows

Attach.

 

 

Thumb:

(Has no stripe in the back)

pick up 10 sts in the thumb grip.

Sknit 1 row. Increase 1 st in the thumb grip 10 rows.

Knit to where the nail ends.

Decrease by knitting 2 and 2 until about 4 sts remain.

Attach.

Tutorials on how to do twined knitting and make different kinds of stitches is found on my youtube channel.

twinedknittedglove

9 april 2015
Blogg / Handarbetaren

Lin

2 juli 2020
Lin

Linet växer. Men hur ska det här kunna bli spinnbara fibrer?

2 juli 2020
Blogg / Handarbetaren

En kvadratmeter lin

2 juni 2020
En kvadratmeter lin
Lin

I sommar är vi fler i landet som ska odla lin. Dalarnas hemslöjdsförening skriver:

Linet delar en tusenårig historia med oss människor. Ett linstrå består av en inre del, ved och de fibrer som täcker veden. De långa fibrerna ligger som en krans runt veden. För länge, länge sedan kom människan på att om du skiljer veden och fibern åt så får du ett material som du kan spinna garn av. Den upptäckten har varit till glädje för både Farao och piga. Lin är en underbar växt och vi vill att fler ska lära känna den blå lilla blomman.

Fröna har börjat gro.

2 juni 2020
Blogg / Handarbetaren

Spets

20 maj 2020
Spets


Enklaste varianten av spets men jag behöver öva. Det här är en dalknypplingsdyna.

20 maj 2020

Vill du läsa fler artiklar om slöjd?

Prenumerera så får du tillgång till hela vår sajt.
Prenumerera

Gör det själv

Hemslöjd åsikt

Lappa och laga med Hemslöjd

Följ @hemslojd på Instagram

Låt oss inspirera dig!

Få Hemslöjds digitala nyhetsbrev gratis i din mailbox.
Jag godkänner att Hemslöjd sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Här kan du läsa vår integritetspolicy