Blogg / Handarbetaren

Alkemi

28 juni 2015
Alkemi

image

72 nya maskor på strumpstickor 2,5. Det ska bli en vante. Ullen har spunnits till tvåtrådigt garn. Händerna och jag njuter av stickningen. Garnet, strukturen, tråden som bildar öglor i varandra, tyget som växer fram. Samtidigt lyssnar jag på en podcast, Myter och Mysterier av Per Johansson & Eric Schüldt. Det avsnittet som heter Alkemi.

De pratar om den alkemiska processen. Den beskrivs som en transmutation, en förvandling. En process som förändrar något. Men processen förändras inte bara till det yttre. Det handlar, kanske lika mycket, om en inre förändringsprocess.

Så här säger de i början. Samtidigt som metallen ändrar form har en förändring skett även inuti den som har utfört experimentet. Där ett guld mirakulöst framträder har ett själens klara ljus börjat skina i mänskohjärtat. Förvandlingens väg är svår och få lyckas. För den som lyckas väntar en stor belöning. Du föds till den du är ämnad att vara. En inre pånyttfödelse.

Inte vet jag hur det är att göra, till exempel guld av bly, men det kräver garanterat mental koncentration, och därmed andlig utveckling, för att genomföra transmutationer.

Även om alkemin är kopplad till processer på molekylnivå finns inget som talar mot översättning till andra skalor. Jag tänker på min stickning förstås. Väven i vävstolen. Spetsen av frivoliteter. Ullfibrer som spinns till trådar. Häckling av linet. Det finns tillfredsställelse och andlig utveckling i handarbetets process. Vantarna, som ännu inte finns, kommer att ta mig till nåt nytt ställe, det gör de varje gång.

 

72 stitches on needles 2.5. It’s going to be a mitten. The wool is spun into yarn. My hands and I enjoy the knitting. The yarn, the structure, the thread forming loops in each other, the fabric that is emerging. At the time I’m listening to a podcast, Myths and Mysteries by Per Johansson and Eric Schüldt (in swedish). The episode that’s called Alchemy.

They talk about the alchemical process. It is described as a transmutation, a transformation, a process that changes something into something else. But it is not only an external transformation. It is also, perhaps just as much, an internal transformation process.

This is what they say in the beginning. “As the metal changes shape, a change has happened also inside the one that made the experiment. Where gold miraculously emerges has a soul clear light started to shine in the human heart. The path is difficult, just few succeed. For those who manage, a reward awaits. You are born to who you are meant to be. An inner rebirth.”

I do not know how it is to make gold, but it guaranteed requires mental concentration, and with it spiritual development, to implement transmutations.

Although alchemy is about processes on a molecular level, there is nothing that speaks against the translation into other scales. I think of my knitting of course. The fabric on the loom. The lace of tatting. Wool fibers that are spun into threads. There is satisfaction and spiritual development in the hand work process. The mittens, which do not yet exist, will take me to new places, it happens every time.

28 juni 2015
Blogg / Handarbetaren

Från gräs till garn

9 november 2020
Från gräs till garn

9 november 2020
Blogg / Handarbetaren

Från blomma till tråd

3 november 2020
Från blomma till tråd

Det blev ett garn av de där blommorna, eller ja, av blommornas stjälkar, tillslut. Här står en bråka jämte en täljhäst. De är som olika typer av fibermaskiner. I en arbetar man med mjuka fibrer och i den andra arbetar med hårda.

3 november 2020
Blogg / Handarbetaren

Tvåhundra år senare

17 oktober 2020
Tvåhundra år senare

Och fortfarande duglig. Den här skärbrädan fick följa med hem från fäboden. 1819 står det på baksidan och den är fortfarande fin tycker jag. Inte så speciell, men bra.

17 oktober 2020

Gör det själv

Hemslöjd åsikt

Lappa och laga med Hemslöjd

Följ @hemslojd på Instagram