Agnes Stuber om lut och säkerhet

Text Agnes Stuber
27 mars 2023

Natriumhydroxid, NaOH, är ett basiskt/alkaliskt ämne, som ger ifrån sig hydroxidjoner i vattenlösning. Denna lösning är vad som kallas lut, men inom tvålning händer det att man benämner även den outspädda natriumhydroxiden som lut.

Lut är starkt frätande och har ett brett användningsområde såsom tvål, propplösare (kaustiksoda är natriumhydroxid), inom pappersindustrin och som surhetsreglerande medel i livsmedel (E 524, vilket faktiskt får användas utan mängdbegränsning).

Eftersom lut är starkt basiskt blir den färdiga tvålens pH-värde högt, mellan 8 och 11 pH. Hudens skyddsbarriär, den så kallade syramanteln, har ett pH-värde som normalt ligger mellan 4,5 och 6. Att hantverkstvål har ett högre pH-värde är ingen fara eftersom det är en produkt som sköljs av huden. Även vanligt kranvatten har en variation på pH-värde mellan 6 och 8,5 pH. Huden är en höjdare på att återställa pH-balan-sen snabbt – inom 15 minuter är en rubbad pH-balans återställd på frisk hud. Däremot är hantverkstvål inget du ska smörja in dig med och låta sitta kvar i timmar, förstås.

Lut finns i olika former, dels lite större granulat, dels mindre korn och flingor. Om du har det torrt inomhus, exempelvis på vintern, kan det hända att de små lutkornen flyger runt lite i tillbringaren av elasticiteten. Då kan du använda tyngre korn eller flingor. Lutkornen tenderar oftare att flyga omkring när man använder plasttillbringare. Om det händer ofta kan du testa en tillbringare i rostfritt stål eller lägga ett kaffefilter i tillbringaren när du mäter upp luten.

Natriumhydroxid drar åt sig fukt från luften och absorberar också koldioxid från luften och hydroxidjoner förbrukas, därför behöver den förvaras i en burk med tättslutande lock. Den ska förvaras oåtkomlig för barn och husdjur.

En färdig tvål innehåller ingen som helst lut eftersom luten förtvålas och bildar tvål. Men vid tillverkningsprocessen när lut hanteras behöver du tänka på säkerheten.

Använd alltid skyddsutrustning när du hanterar lut!

Ha minst skyddshandskar och skyddsglasögon och gärna en långärmad tröja. Glasögon räcker om du bär sådana, om det inte är väldigt små bågar som inte täcker hela ögonen. Du kan också använda munskydd, för att inte andas in ångorna som bildas när natriumhydroxid och vatten blandas, och ett förkläde eller något skyddande plagg. Det är så lätt hänt att lut eller oförtvålad tvålmassa råkar skvätta upp.

Lut I Vatten

När du ska blanda till lut, tänk på LIV. Det är ett toppenord som står för Lut I Vatten. Det är nämligen så att natriumhydroxiden (som ofta kallas lut) ALLTID ska hällas ner i vatten, aldrig tvärtom. Alltid Lut I Vatten.

Använd inte glasbehållare för att blanda lut, det gäller även laboratorieglas. Lut reagerar långsamt med glas, vilket gör att det över tid skadar glaset. När du minst anar det kan glaset spricka och du får lut på dig. Lut reagerar även med aluminium, som därför aldrig ska användas vid tvålning. (Du kan göra ett test om något är av aluminium genom att sätta en magnet mot – fastnar magneten är det stål, ramlar den är det aluminium eller något annat.) Använd säkra plastkärl eller rostfritt stål vid tvålning.

Vinäger & ättika

Det stämmer som Tyler Durden säger, Brad Pitts karaktär i Fight Club, att vinäger neutraliserar lut. Men använd det inte på huden så som de gör i filmen. Då skapas nämligen en exoterm reaktion, vilket gör brännskadan värre. Du kan däremot använda vinäger eller ättika på verktyg och ytor.

Torr natriumhydroxid, som ett korn eller en flinga, bränner inte i sig utan behöver komma i kontakt med vätska och det räcker med fukten på huden. Får du natriumhydroxid, lut eller oförtvålad tvålmassa på huden känns det först halt, detta för att natriumhydroxiden reagerar med hudens talg och omvandlar det till tvål. Så fort du råkat komma i kontakt med lut ska du tvätta med rikligt med vatten. Bara vatten! Gör det direkt, även om det inte bränns eller känns något. Ibland syns eller känns skadan inte till en början, men det är viktigt att skölja av ordentligt.

Om du hamnar i direktkontakt med lut ska du göra följande:

  • Vid förtäring. Skölj snabbt ur munnen och drick något. Framkalla inte kräkning. Uppsök sjukhus så snabbt som möjligt.
  • I ögat. Skölj ögonen med rinnande vatten minst 15 minuter. Uppsök sjukhus och fortsätt skölja ögat under transport in till sjukhus.
  • På huden. Spola direkt med rinnande vatten minst 15 minuter tills huden inte längre känns hal. Tvätta huden med tvål och vatten. Ta av eventuellt nerspillda kläder. Om du får en frätskada ska du uppsöka läkare.

Texten är hämtad ur Agnes Stubers bok Tvål : naturliga oljor, dofter & färger. Läs mer om Agnes Stuber och hennes tvålar här.

27 mars 2023

Hemslöjd åsikt

Gör det själv

Lappa och laga med Hemslöjd

Vill du få gratis nyheter och inspiration från Hemslöjd?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!